Kylskåp ECO / Lågenergi

Kylskåp ECO / Lågenergi

 

Kylskåp ECO / Lågenergi innebär riktigt energieffektiva kylskåp

 

Tänk dig att du ska välja mellan två kylskåp. Det ena använder en konventionell kylteknik och det andra har modern, energieffektiv kylteknik. Kylskåpet med konventionell kylteknik säljs oftast till ett lägre pris än det energieffektiva kylskåpet. Valet verkar rätt enkelt ‒ det som har lägst pris. Men är det verkligen det billigaste kylskåpet sett över tid?

Jämför inte bara inköpspriset när du ska köpa kylenhet, utan också driftskostnaderna

Ett energieffektivt kylskåp har högre inköpskostnad (än så länge är tekniken ny) men däremot blir elkostnaderna betydligt lägre. Du behöver beräkna den årliga elkostnaden och multiplicera med 10, dvs. den förväntade årslivslängden för en kylenhet. Gör samma kalkyl för båda typerna av kylskåp, och jämför. Jämförelser visar att skillnader i anskaffningspriser efter bara 2–3 år har mer än utjämnats av en lägre energiförbrukning hos ett lågenergiskåp. Se noteringarna i produktbeskrivningarna.


Miljöfördel med energieffektiva kylenheter

ECO-profilerad kylutrustning sparar pengar för dig som köpare i form av mindre energiutgifter varje år de är i bruk. Samtidigt är ett energieffektivt kylskåp det mest miljövänliga alternativet. Med andra ord gör du miljön en tjänst genom att göra energieffektiva val. Och det är ett fint plusvärde du också kan använda i din marknadsföring.

Flera fördelar med lågenergikyla

Moderna energieffektiva kylenheter har normalt fördelen, jämfört med konventionell kylutrustning, att de avger mindre buller och värme till omgivningarna. Dessutom har nyare produkter ofta också bättre ergonomiska lösningar, då ergonomi numera är en faktor som tas med i formgivningsprocessen.

EU:s energimärkning för kylenheter

Inom EU finns ett ramverk om Ecodesign, dvs. miljövänlig produktkonstruktion med fokus på lågt energianvändande av färdiga produkter. Från 1 januari 2016 kommer en gemensam, europeisk energimärkningsordning för professionella kyl- och frysskåp att vara obligatorisk.

Energiåtgången kommer att använda bokstavsmärkningen A till G, där A ges till de mest energisparande produkterna. En grafisk märkning kommer också att anges, med en färgskala där den mest energieffektva enheten, A, anges i grönt och den minst effektiva, G, i rött med olika nyanser för varje steg. Med ett års intervall skärps sedan kraven, så att det 1 juli 2017 införs en A+-märkning, och 1 juli 2019 en A++-märkning, och 1 juli 2020 en A+++-märkning.

Vi på redaktionen skulle uppskatta det jätte mycket om ni skulle vilja sprida denna informationen:


Share this page via Facebook